İkamet İzni Başvuruları


2019-2020 eğitim-öğretim yılı ilk kez ikamet izni alacak ya da ikamet sürelerini uzatmak isteyen öğrenciler için başvurular 09 Eylül 2019 Pazartesi – 30 Eylül 2019 Pazartesi tarihleri arasında Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Merkezi Taş Odalarda (22 ve 24 numaralı odalar) saat 09.30 - 16.00 saatleri arasında alınacaktır.

İstenilen evraklar aşağıdaki gibidir:

1. İstanbul İl Göç İdaresi sayfasından alınacak başvuru formu
2. Pasaportun ve pasaportun geçerlilik tarihinin yer aldığı sayfaların fotokopisi
3. Son giriş mührü fotokopisi
4. Vize fotokopisi (varsa)
5. İkamet kartı fotokopisi (varsa)
6. Öğrenci belgesi
7. Adres beyan belgesi
8. Sağlık sigortası (Sosyal Güvenlik Kurumu tebliği)
9. Ödeme makbuzu
10. 18 yaş altı için doğum belgesi ve muvafakatname (vize muafiyeti ile gelenler)
11. Farklı ildeki bir üniversiteden ilişki keserek gelen öğrencilerin, ilişki kesme yazıları dosyada bulunmalıdır.
12. Vesikalık resim (4 adet)