Öğrenci İşlemleri

İÜYÖS Kayıt için Gerekli Evraklar

a) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi tercümesi,
b) Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı, (Denklik Belgesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat ettiği halde İÜYÖS-2018 kayıt tarihleri arasında diploma denkliği hazırlanamamış aday öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen evrak kayıt kayıt fişi ile kayıtlarının alınması, Öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren 60 gün içinde diploma denklik belgelerini kayıtlı oldukları birimin öğrenci işlerine teslim etmeleri zorunludur. Diploma denkliğini getirmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.)
c) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 
ç) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
d) İÜYÖS sonuç belgesinin çıktısı, 
e) Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, 
f) Varsa, uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik Belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
g) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır), 
ğ) Sekiz adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
h) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 ı) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı, Beyan Formu için tıklayınız.
 i) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’dir.


TAKVİM

TARİH

İÜYÖS 2018 BAŞVURU TARİHLERİ

 4 Aralık 2017 Pazartesi - 23 Mart 2018 Cuma Saat 17:00 (TSİ)

İÜYÖS 2018 SINAV TARİHİ

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:00 (TSİ)

SINAV SORULARININ ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILMASI

01 Mayıs 2018 Salı

SINAV SORULARINA İTİRAZ SÜRESİ

02 Mayıs 2018 Çarşamba – 08 Mayıs 2018 Salı

İTİRAZ SONUCUNA CEVAP VERİLMESİ

15 Mayıs 2018 Salı

SINAV SONUCUNUN İLANI

28 Mayıs 2018 Pazartesi

SINAV SONUCUNA İTİRAZ SÜRESİ

28 Mayıs 2018 – 1 Haziran 2018

İTİRAZ SONUCUNA CEVAP VERİLMESİ

11 Haziran 2018 Pazartesi

TERCİHLERİN ALINMASI

18 Haziran 2018 Pazartesi - 02 Temmuz 2018 Pazartesi

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

9 Temmuz 2018 Pazartesi

KABUL MEKTUPLARININ INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILMASI

20 Temmuz 2018 Cuma

KABUL MEKTUPLARININ POSTA YOLU İLE GÖNDERİLMEYE BAŞLANMASI

23 Temmuz 2018 Pazartesi

FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL / ENSTİTÜ

PROGRAM TÜRÜ

2018-2019

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARI

2018-2019

YILLIK MİKTAR

2018-2019 YILLIK MİKTAR

İSTANBUL TIP FAK.

1. ÖĞRETİM

591

5.910,00

5.910,00

HUKUK FAKÜLTESİ

1. ÖĞRETİM

313

2.190,00

3.130,00

2. ÖĞRETİM

1.155,00

2.194,00

3.465,00

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

1. ÖĞRETİM

284

1.420,00

1.988,00

2. ÖĞRETİM

1.027,00

1.951,30

3.081,00

UZAKTAN

1.027,00

1.951,30

3.081,00

FEN FAKÜLTESİ

1. ÖĞRETİM

284

1.420,00

1.988,00

2. ÖĞRETİM

1.281,00

2.433,90

3.843,00

İKTİSAT FAKÜLTESİ

1. ÖĞRETİM

313

1.565,00

2.191,00

2. ÖĞRETİM

1.155,00

2.194,50

3.465,00

UZAKTAN

1.155,00

2.194,50

3.465,00

ECZACILIK FAKÜLTESİ

1. ÖĞRETİM

494

4.940,00

4.940,00

DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.

1. ÖĞRETİM

494

4.940,00

4.940,00

İŞLETME FAKÜLTESİ

1. ÖĞRETİM

313

1.565,00

2.191,00

SİYASAL BİL. FAK

1. ÖĞRETİM

313

1.565,00

2.191,00

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

1. ÖĞRETİM

284

1.420,00

1.988,00

2. ÖĞRETİM

962

1.827,80

2.886,00

UZAKTAN

962

1.827,80

2.886,00

SU BİLİMLERİ FAK.

1. ÖĞRETİM

316

1.580,00

2.112,00

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

1. ÖĞRETİM

284

1.420,00

1.988,00

2. ÖĞRETİM

1,027,00

1.951,30

3,081,00

UZAKTAN

1,027,00

1.951,30

3,081,00

ADALET MESLEK Y.O.

1. ÖĞRETİM

190

950

1.330,00

UZAKTAN

770

1.463,00

2.310,00

DEVLET KONSERVATUARI

1. ÖĞRETİM

589

2.945,00

4.123,00

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ

1. ÖĞRETİM

284

1.420,00

1.988,00

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAK.

AÇIKÖĞRETİM

71

134,9

213

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAK.

UZAKTAN

716

1.360,40

2.148,00

LİSANSÜSTÜ

1. ÖĞRETİM

258

1.290,00

1.806,00

* Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim öğrencileri öğrenim ücreti ile birlikte ilgili dönemin materyal ücretini de öder.

** 2018-2019 eğitim-öğretim yılı katkı paylarına göre hesaplanmıştır.


          Türkiye Bursları Programıyla Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin sigorta primleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

          ​YÖS Programıyla Üniversitemize kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler sigorta primlerini kendileri karşılıyor.6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ila 39 uncu maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir.

Öğrenci İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

- Aile ikamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara (Aile ikamet izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.),

- Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara,
öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

Öğrenci İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.
Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir.
Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir? 

Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

-    Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek (Kanunun 38 inci maddesi),
-    Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,
-    Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek,

Öğrenci İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

-    Öğrenci ikamet izni düzenlenmesi için aranan şartların karşılanamaması veya ortadan kalkması,
-    Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,
-    Öğrenci ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi,
-    Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması,
 hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.


Değişim Programları, İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi uhdesinde yürütülmektedir.


•    ERASMUS bunlardan biridir. ERASMUS hakkında detaylar için:

http://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/_


•    MEVLANA bir diğeridir. MEVLANA programı hakkında detaylar için:

http://mevlana.istanbul.edu.tr/tr/_


•    Ayrıca FARABİ değişim programı bulunmaktadır. FARABİ programı hakkında detaylar için:

http://farabi.istanbul.edu.tr/tr/content/hakkimizda/farabi-degisim-programi


•    İKİLİ-ÇOKLU İlişkiler de bu kapsamdadır. Detaylı bilgi için:

http://mou.istanbul.edu.tr/tr/_
İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1113 engelli öğrenci bulunmaktadır. Bunların 2 tanesi uluslararası öğrencidir.
Engelli öğrencilerimize dönük İstanbul Üniversitesi’nde birimlerimiz bulunmaktadır.
•    İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi: http://engelsiz.istanbul.edu.tr/tr/_
•    İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi: http://engelsizbilgimerkezi.istanbul.edu.tr/
•    İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi: http://enuygar.istanbul.edu.tr/