İkamet İzin Belgesi

Türkiye’de öğrenim görecek olan yabancı uyruklu (uluslararası) öğrencilerin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’nden Oturma İzni için randevu alması gerekmektedir. Randevular Bakanlığın web sayfası http://e-ikamet.goc.gov.tr/ üzerinden alınır. Oturma izni İlk Başvuru ve Uzatma Başvurusu olarak ikiye ayrılır.

1. Öğrencinin vize veya vize muafiyeti bitmeden (vize veya vize muafiyeti bittikten sonra randevu alan öğrencilerin işlemleri alınmayacaktır)
http://e-ikamet.goc.gov.tr adresinden girip İLK BAŞVURU’yu tıklayıp, bilgileri doldurup bilgisayardan çıktısını alması gerekmektedir.Randevu tarihi bilgisayardan alınan çıktıda yazmaktadır. Öğrencilerin istenilen evrakı acil bir şekilde toparlaması gerekmektedir.

2. Aynı öğrencinin birden fazla randevu alması diğer öğrencilerin randevu alma hakkını engellemektedir. Çünkü randevu sistemi üniversitelerin vermiş olduğu rakamlar üzerine açılmıştır. LÜTFEN DİĞER ÖĞRENCİLERİN RANDEVU ALMA KONUSUNDA PROBLEM YAŞAMAMASI İÇİN BİRDEN FAZLA RANDEVU ALMAYINIZ.

İlk başvuruda; alınan bütün randevular İl Göç İdaresi tarafından İstanbul Üniversitesine verilecek randevu tarihinde İl Göç İdaresinden Üniversitemize gelen yetkililer tarafından işleme alınacaktır. İl Göç İdaresi tarafından Üniversitemize verilen randevu tarihi Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

Yabancı uyruklu (uluslararası) öğrencilerin ilk başvuru için Üniversitemize verilecek randevu tarihinden önce
- http://e-ikamet.goc.gov.tr adresinden randevu alması zorunludur.
- Öğrencilerin ikamet izni için gereken evrakın hepsini temin etmesi zorunludur.

1. Uzatma başvurusu yapacak olan öğrencilerin mevcut ikametlerinin bitmemiş olması gerekmektedir. İkameti bittikten sonra sistem üzerinden uzatma randevusu alınamamaktadır. Bu durumda ikameti biten öğrenci, ikamet bitim tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde İLK BAŞVURUDAN randevu alması gerekmektedir. İkameti bitip bu 10 günlük süre içerisinde randevu almayan öğrencilerin işlemleri alınmayacaktır.

2. Öğrencinin mevcut ikameti bitmeden http://e-ikamet.goc.gov.tr adresinden girip UZATMAYI tıklayıp bilgileri doldurup bilgisayardan çıktısını alması gerekmektedir.Uzatma randevusunda randevu tarihi yazmamaktadır. Ancak uzatma randevusunu almış olduğu tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde randevu kâğıdında yazan adrese gereken evrakı posta yoluyla göndermesi gerekmektedir.

3. Uzatma randevusu alındığında sistem otomatik olarak Müracaat Belgesi’ni vermektedir. Bu belgeyi öğrencilerin ödeme yaptığı makbuzun fotokopisi ile oturma kartı kendilerine ulaşana kadar yanlarında bulundurması gerekir. Müracaat belgesi Göç İdaresine başvuru yapıldığını gösteren bir belgedir.

1. İstanbul İl Göç İdaresi sayfasından alınacak başvuru formu

2. Pasaportun ve pasaportun geçerlilik tarihinin yer aldığı sayfaların fotokopisi

3. Son giriş mührü fotokopisi

4. Vize fotokopisi (varsa)

5. İkamet kartı fotokopisi (varsa)

6. Öğrenci belgesi

7. Adres beyan belgesi

8. Sağlık sigortası (Sosyal Güvenlik Kurumu tebliği)

9. Ödeme makbuzu

10. 18 yaş altı için doğum belgesi ve muvafakatname (vize muafiyeti ile gelenler)

11. Farklı ildeki bir üniversiteden ilişki keserek gelen öğrencilerin, ilişki kesme yazıları dosyada bulunmalıdır.

12. Vesikalık resim (4 adet)


ÖĞRENCİLERİN OKUL ADRESLERİNİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ DOĞRU YAZMASI GEREKMEKTEDİR. ÇÜNKÜ İKAMET KARTLARI VERİLEN ADRESLERE GÖNDERİLMEKTEDİR VE VERİLEN NUMARAYA MESAJ ATILMAKTADIR.


ÖĞRENCİ İKAMETİ ALAN ÖĞRENCİLER SADECE 55 TL ÖDER ;
öğrencilerin ödemeleri gereken 55 TL kart miktarlarını VERGİ DAİRESİNE ödeyebilmeleri için VERGİ NUMARASI almaları gerekiyor. vergi numarası aldıktan sonra ;

55 TL KART BEDELİNİ

HİSAR VERGİ DAİRESİ (EMİNÖNÜ)
RIHTIM VERGİ DAİRESİ (YAKACIK )
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ( VATAN CADDESİ )
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

Ayrıca, ziraat bankasının bazı şubeleri de alıyor.

ÖNEMLİ: VİZE – VİZE MUAFİYETİ VEYA İKAMETİ BİTİP EN GEÇ 10 GÜN İÇERİSİNDE RANDEVU ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN İŞLEMLERİ ALINAMAYACAKTIR.
ÖNEMLİ: ÖĞRENCİ İKAMETİ ALACAK BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN ÖDEMESİ GEREKEN HARÇ MİKTARI SADECE 55 TL DİR. 55 TL VERGİ DAİRESİNE ÖDENİR.
ÖNEMLİ: üniversiteden mezun olan, ilişiği kesilen, bölüm değiştiren, başka bir üniversiteye geçiş yapan öğrenciler; ikametleri olsa bile GEÇERSİZDİR. Bu kişiler mezun olmadan, ilişiği kesilmeden önce yeni ikamet için randevu almalıdır.
Örnek olay; a öğrencisinin öğrenci ikameti mart 2017 da bitiyor. Ancak öğrenci kasım 2015 de mezun (VEYA İLİŞİĞİ KESİLMİŞ)olmuştur. Öğrencinin 2017 ye kadar olan ikameti mezun olduğu tarihten itibaren geçersizdir. Mezun olmadan önce veya mezun olduktan sonra maximum 10 gün içinde yeni randevu alıp başvuru yapması gerekir.
ÖNEMLİ: Türkçe öğrenme amacıyla kayıt yaptıran kişiler ÖĞRENCİ değil, kısa dönem randevusu almak zorundadırlar. Ancak üniversite de bir bölüm de kayıtlı olup da Türkçesi yetersiz olduğu için üniversite tarafından Türkçe öğrenme kursuna yönlendirilen kişiler öğrenci ikameti alabilir.