Başvuru Esasları

    

TAKVİM

TARİH

İÜYÖS 2020 BAŞVURU TARİHLERİ

6 Ocak 2020 Pazartesi – 17 Nisan 2020 Cuma Saat 17.00 (Türkiye yerel saati ile)

İÜYÖS 2020 SINAV TARİHİ

5 Eylül 2020 Cumartesi (Türkiye Saatiyle) 15.00

SINAV SORULARININ ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILMASI

7 Eylül 2020 Pazartesi

SINAV SORULARINA İTİRAZ SÜRESİ

7 Eylül 2020 Pazartesi-11 Eylül 2020 Cuma

İTİRAZ SONUCUNA CEVAP VERİLMESİ

16 Eylül 2020 Çarşamba

TERCİHLERİN ALINMASI

 25 Eylül 2020 Cuma-2 Ekim 2020 Cuma

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

7 Ekim 2020 Çarşamba

KABUL MEKTUPLARININ INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILMASI

9 Ekim 2020 Cuma

EK YERLEŞTİRMEÜniversitemizde öğrenim görmek isteyen yurtdışından ya da yabancı uyruklu öğrencilerin uluslararası öğrenci kontenjanlarına kabulleri yalnızca İÜYÖS sınavı ile gerçekleşmektedir. İstanbul Üniversitesi İÜYÖS haricinde, diğer üniversitelerin gerçekleştirdikleri yabancı öğrenci sınavlarını kabul etmemektedir. İÜYÖS sınavına girebilmek için şartlar aşağıdaki gibidir.

Adayların, lise son sınıfta ya da mezun durumunda olanlardan;
1. Yabancı uyruklu olanların,
2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birlikteliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,
4. Aşağıdaki maddelerden:
          1) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin-lise- son üç yılını KKTC  hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
          2) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 
5. KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini-lise- tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education-Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.


 Önlisans ve Lisans içinÜniversitemizde öğrenim görmek isteyen yurtdışından ya da yabancı uyruklu öğrencilerin uluslararası öğrenci kontenjanlarına kabulleri yalnızca İÜYÖS sınavı ile gerçekleşmektedir. İstanbul Üniversitesi İÜYÖS haricinde, diğer üniversitelerin gerçekleştirdikleri yabancı öğrenci sınavlarını kabul etmemektedir. Ayrıca uluslarası SAT, ACT, ABITUR, IB vb. sınav sonuçları üniversitemizin yabancı kontenjanları için kabul edilmemektedir.
Yüksek Lisans ve Doktora için  

 Önlinsans ve Lisans içinİÜYÖS sınavına giren adayların üniversitemizde herhangi bir örgün lisans programına yerleşebilmeleri için en az 40 puan, açık ve uzaktan eğitim programlarına yerleşebilmeleri için ise en az 30 puan almaları gerekmektedir.

Ayrıca yerleştirmelerde ülke kotaları uygulanmaktadır. Bir programa aynı ülkeden yerleşecek öğrenci sayısı o bölümde ayrılan kontenjanın en fazla % 20’si olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Ülke kotası, Afrika ülkelerine ve Endonezya için geçerli değildir.
 Yüksek Lisans ve Doktora için 

Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu öğrenciler:

1. Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası vb.),
2. İkamet tezkeresi almakla (öğrenim vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde),
3. İl Göç İdaresi Müdürlüğünden öğrenimi süresince alınmış olan ikamet tezkerelerine istinaden her yıl İl Göç İdaresi Müdürlüğüne öğrenci belgesini ibraz etmekle,
4. Öğrenim durumlarındaki değişiklikleri (fakülte, bölüm değişikliği vb) İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne süresi içinde bildirmekle,
5. Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 10 gün içinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirmekle,
6. Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı müddetin sona ermesinden 60 gün önce yada müddetin sona ermesinden itibaren 10 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yenisini almakla,
7. İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat ederek 10 gün içinde yenisini almakla,
8. Öğrenim kurumlarını, ikamet adreslerini veya irtibat telefonlarını değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri 20 iş günü içinde gerek ayrıldıkları gerekse naklettikleri yerlerin mahalli İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler. Ön Lisans ve Lisans içinİstanbul Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yerleşen adayların öğrenime başlayabilmeleri için gerekli Türkçe yeterlilik belgeleri ve düzeyleri;

1. Eğitim ve öğretim yılı başında İÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavındaki başarıya,
2. İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Türkçe Yeterlilik Belgesine,
3. Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine,
4. Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine göre belirlenir. 
Yüksek Lisans ve Doktora için  


Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi:

1. (C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
2. (B1 ve B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Bu süre sonunda Türkçesi hala (B1-B2) düzeyinde olanlar dil düzeyini (C1-C2) seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimine devam edemezler.
3. (A1 ve A2 ) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik düzeyini, (C1-C2) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B1-B2) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır.

Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre İÜYÖS Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri ve puan aralıkları aşağıda belirtilmiştir.

İÜYÖS Türkçe Dil Yeterlilik
Düzeyleri
Puan Aralıkları Açıklamalar
C2 95-100Türkçesi yeterli
C1  85-94Türkçesi yeterli
B2  75-84Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir.
B1  60-74Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir.
A2  30-59Türkçesi yetersiz
A1  0-29 Türkçesi hiç yok