İkamet İzni Başvuruları için evrak teslim işlemleri devam ediyor...


2019-2020 eğitim-öğretim yılı ilk kez ikamet izni alacak ya da ikamet sürelerini uzatmak isteyen öğrenciler için başvurularımız, bahar döneminde de devam edecektir.

Bahar dönemi başvuru takvimi şöyledir:
24-28 Şubat 2020
30 Mart-3 Nisan 2020
27-30 Nisan 2020

Başvurular, Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Merkezi Taş Odalarda (24 numaralı oda) saat 09.30 - 16.30 saatleri arasında alınacaktır.

İstenilen evraklar aşağıdaki gibidir:
1. İstanbul İl Göç İdaresi sayfasından alınacak başvuru formu
2. Pasaportun ve pasaportun geçerlilik tarihinin yer aldığı sayfaların fotokopisi
3. Son giriş mührü fotokopisi
4. Vize fotokopisi (varsa)
5. İkamet kartı fotokopisi (varsa)
6. Öğrenci belgesi
7. Adres beyan belgesi
8. Sağlık sigortası (Sosyal Güvenlik Kurumu tebliği)
9. Ödeme makbuzu
10. 18 yaş altı için doğum belgesi ve muvafakatname (vize muafiyeti ile gelenler)
11. Farklı ildeki bir üniversiteden ilişki keserek gelen öğrencilerin, ilişki kesme yazıları dosyada bulunmalıdır.
12. Vesikalık resim (4 adet)